Východočeský starosta: Korupce tu byla vždy a odráží poměry v celé společnosti

17.10.2013 17:21

Petr Hable (BPP) je nejen starosta Nového Města nad Metují, ale také fotbalovým trenérem, za což získal i před dvěma lety ocenění Fotbalový starosta roku. V rozhovoru, který poskytl našim stránkám, jsme tak hovořili nejen o řadě komunálních otázek, ale zaměřili jsme se i na korupci, a to především v souvislosti s nedávnou korupční aférou ve fotbale.


Foto: Vychozi.cz Popisek: Ilustrační foto Nového Města nad Metují

Jste nejen starosta, ale i bývalý trenér novoměstské mládeže, za což jste získal i před dvěma lety ocenění Fotbalový starosta roku. Co nyní říkáte na asi největší korupční kauzu v českém fotbale? Jste jí zaskočen nebo vás ani vzhledem k celkovému nárůstu korupce v ČR nepřekvapuje?

Korupce v našem fotbale odráží poměry v celé společnosti. Nesmíme si ale namlouvat, že se jedná o nový problém, který v minulosti nebyl.  Stejně jako byla zkorumpovaná společnost za minulého režimu, byl již v té době zkorumpován i fotbal. Současné vedení FAČR mi nedává naději na zlepšení. Korupce ve fotbale se ale týká hlavně působení klubů a jedinců ve vyšších soutěžích, proto jsem se s ní, coby trenér mládeže a funkcionář malého klubu prakticky za celých 25 let nesetkal.

Co podle vás korupci v ČR nejvíce nahrává, jaký nástroj v boji s korupcí postrádáme?

Chybí strach z důsledného prošetření a přísného potrestání. Ale to platí i ve vztahu k celé společnosti.

Jak se jako starosta snažíte podpořit sport a volnočasové aktivity dětí a mladistvých ve městě?

V rámci finančních i materiálních možností města se snažíme budovat nová volnočasová sportoviště. V nedávné době vybudovalo město například nový skatepark a vedle něho vzniklo hřiště s umělým povrchem pro malý fotbal, vše veřejně přístupné. Sportovním klubům, starajícím se o svá sportoviště, přispívá město na provoz a na činnost. V případě dotovaných investic do jejich sportovišť za kluby město hradí jejich podíl na spolufinancování akce.

Byť v komunální politice nejste nováčkem, starostou jste první volební období. Jak se za tu dobu proměnil chod úřadu? A budete chtít také příští rok mandát starosty obhájit?

Chod úřadu se prakticky nezměnil. Na základě provedeného personálního auditu došlo ke snížení počtu úředníků, který ale neměl negativní vliv na služby poskytované občanům. Problémem je stále se zvyšující administrativní náročnost všech procesů. To je ale pro nás prakticky nemožné ovlivnit. Pokračovat v práci starosty, případně místostarosty, chuť mám, ale určitě ne za každou cenu.

V září se prostřednictvím dotazníků mohli občané vyjadřovat k aktualizaci strategického plánu rozvoje města. S jakou zpětnou vazbou jste se prozatím nejčastěji setkal? Údajně také na dotazníkové šetření naváže veřejné setkání s občany. Při jakých příležitostech to konkrétně bude? A do jaké míry budou pro radnici názory občanů při tvorbě plánů závazné?

Dotazníkové šetření stále probíhá, stejně tak setkávání se s jednotlivými skupinami občanů. Názory občanů musíme brát vážně. Limitují nás ale samozřejmě finanční možnosti města.

Psali jsme:

Co je pro vás osobně pro město rozvojovou prioritou města číslo jedna?

Dopracování a schválení nového územního plánu města, vyřešení tranzitní dopravy a řešení objektu bývalých kasáren.

Od 1. července začalo město regulovat na Husově náměstí bezplatné parkování. Podařilo se tak vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst v centru města? A neplánuje naopak i investice do nových parkovacích míst?

Pohled veřejnosti na nový parkovací systém není jednoznačný. Myslím, že většina občanů nový stav uvítala a že situace na náměstí se zlepšila. Necháváme si zpracovat parkovací studii na celé město a ta by nám měla napovědět, kde začít tento problém urychleně řešit.

Redakce:

Vážení občané, také cítíte, jak jsou vaše názory brány panem starostu vážně? Vidíte to urychlené řešení problémů s parkováním od roku 2013? Na všechno jsou zpracovávány studie, které jsou placeny z rozpočtu města a stejně se nic neděje. Pro pana starostu je důležitější se zabývat svými zájmy a korupcí, než požadavky občanů našeho města. Nebo, že by jsme v Novém Městě byli natolik vyjimeční, že se nás korupce vyhýbá a nepatříme do této společnosti?

To co jsme se celou dobu domnívali, se stalo skutečností, konečně se nám k tomu pan starosta Petr Hable přiznal !!!