Alena Vitásková: Signatáři Manifestu jednali v Praze

O ochraně lidských práv a svobod v České republice. O zřízení jednotlivých sekcí poškozených občanů státem. O nutnosti nápravy systému vymahatelnosti práva a spravedlnosti. O zapojení široké veřejnosti do nápravy. O státním zastupitelství a zneužívání moci.

Dne 10. 1. 2020 proběhlo v Praze zasedání signatářů Manifestu – občanů poškozených státem a doposud mlčící většiny za účasti pozvaných hostů. Manifest byl vydán 17. listopadu 2019 a průběžné informace můžete nalézt na www.manifestiav.cz.

Zasedání signatářů a jejich hostů zahájila mluvčí Manifestu Alena Vitásková a mimo jiné sdělila: „Institut Aleny Vitáskové se dlouhodobě zabývá ochranou lidských práv a svobod a situaci v České republice máme velmi dobře zmapovanou. Vznik Manifestu byl logickým vyústěním naší dosavadní činnosti. O založení Manifestu – občanů poškozených státem jsme informovali prezidenta republiky Miloše Zemana, dále připravujeme informaci pro premiéra, ministryni spravedlnosti, parlament a senát. Budeme informovat další organizace, politické strany, jak v tuzemsku, tak zahraničí.

  • Nečinnost některých státních zástupců je vedena snahou nestíhat některé skutečné trestné činy. Jejich zametání „pod koberec“ a skrývání se pod „můj právní názor, tak jsem to vyhodnotil“ bez jakékoliv opory v zákoně a bez jakéhokoliv jejich postihu za škody tím způsobené.

  • Mnohdy neuznávají názor soudu a do nekonečna podávají odvolání, či dokonce opovrhují rozsudkem vyneseným soudním senátem. Čímž zaměstnávají a paralyzují činnost soudu.

  • V některých případech prokazatelně vytvářejí falešné důkazy, účelově překrucují fakta, manipulují se znaleckými posudky v neprospěch obviněného, důkazy obviněných nevyhodnocují a dokonce odmítají soudu předložit, přestože je v přípravném řízení mají k dispozici

  • Tím vším dochází k demotivaci slušných, poctivých a pracovitých státních zástupců, kteří mají zájem svoji práci odvádět ve veřejném zájmu, v zájmu státu.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Alena-Vitaskova-Signatari-Manifestu-jednali-v-Praze-609759

Redakce:

Po seznámení se s tímto článkem Aleny Vitáskové, zjistí občané zajímající se o situaci v našem městě, že situace u nás je obdobná, jako v celém státě.

U nás to jsou zastupitelé, kteří svou nečinnosti a lhostejností podporují vedení města v podvodech a klientelismu.

Ukázkovým příkladem je ” Hableho zlatý trojúhelník”