Nová informace se týká opět Nerudovi ulice. Pro stavebníky s nadstandardními vztahy s vedením města, pana Škodu a pana Dědka, se bude nyní kolem jejich objektů budovat chodník. Aby bylo možné kavárnu budovanou z dotací zkolaudovat.

Redakce:

Když to shrneme, naše město nemá finance, aby v místech, kde se opravují silnice, nechalo opravit současně chodníky. Příkladem je Havlíčkova ulice, chodníky jsou tam zaplácané asfaltem. Bude se čekat, až budou někdy finance a potom následovat stejný scénář, jako při opravě vozovky. Zase se vše uzavře, ať si občané, živnostníci a nebo firmy poradí sami, jak se domů či do provozoven dostanou.
Teď víme, proč město nemohlo investovat do chodníků v Havlíčkově ulici. Důvodem je, že nedopadla dotace na autobusový terminál Rychta a opravou chodníků v Havlíčkovi ulici by nezbyly finance pro pana Škodu a pana Dědka.