Další příspěvek myslitele Hladíka na ZM 4 k bodu 3/13.

citujeme:

Snad jste si také všimli, že se v reklamním týdeníku Echo opět začaly objevovat články, které kritizují práci radnice i některých zastupitelů. Dalo se očekávat, že po mém vystoupení na ZM se této cti dostane i mně. Jako předseda Osadního výboru Krčín chci na tomto místě připomenout, že na jednání OV dne 29.ledna 2019 jsme se proti tomuto docela hloupému návrhu postrádajícímu erudici jednohlasně postavili. Nesouhlasíme s ním z těchto důvodů.

a) Ovlivnění hlukem a emisemi zejména v ulicích Dobrušská, Husitská, Na Kopci a na Žižkově náměstí ( a blízkost základní školy)

b) Nerespektování schváleného územního plánu v prostoru mezi železniční trati u bývalé Rydlovy cihelny a Černčickou ul., která je rozvojovou výstavbou rodinných domů.

c) Odříznutí stávající i plánované zástavby rodinných domů v Černčické ulici

d) Významný negativní zásah do údolní nivy řeky Metuje

Redakce: Vážení občané Nového Města nad Metují, vy kteří jste hlasovali v referendu ANO pro obchvat, jste jinými slovy podle pana Hladíka HLUPÁCI, protože jste hlasovali pro hloupý návrh.

Ještě pár poznámek k manipulačním výrokům tohoto myslitele:

a )….články, které kritizují práci radnice i některých zastupitelů.

kdyby radnice a zastupitelé konali k čemu je zavazuje referendum, neměl by je Zilvar za co kritizovat.

b) řeložka a obchvat jsou navrženy v Dobrušské ulici ve stejné trase

c) Rozdíl mezi přeložkou a obchvatem u Žižkova náměstí je v tom, že přeložka 1/14 sousedí přímo s náměstím a obchvat je vzdálený minimálně dva kilometry vzdušnou čarou od základní školy.

Redakce závěrem:

Jediné rozumné vysvětlení pro vystoupení pana Hladíka je, že tím jak je neustále zalezlý v zadnici pana starosty, má nedostatek kyslíku a zároveň tím dochází k nedostatečnému prokrvování jeho mozku.