K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 5

157/19

Věc: Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s.

dotace na rekonstrukci travnaté plochy

ZM

neschvaluje

poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují na spolufinancování
projektu rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka v Novém Městě nad Metují.ZM doporučuje SK řešit v první řadě zdroj vody na zavlažování a zajištění potřebné techniky na řádnou údržbu.Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
Hlasy Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 7, Nehlasovali: 3 bylo přijato

Redakce:

Toto je přesná ukázka, jak neschopné a závistivé vedení města hází člověku, který je schopný sehnat dotace, klacky pod nohy. Když se podíváte na výsledky hlasování, tak vidíte skvělou spolupráci Volby pro Nové Město, ODS a Východočechů. Je to přesně těch 11 hlasů, které potřebuje vedení města k prosazování svých osobních zájmů.

Jednalo se přitom pouze o spolufinancování, dotaci a všechny náležitosti k získání dotace má pan Libor Šnajdr zajištěné. Lépe řečeno, měl zajištěné. Skvělá manipulace pana Maura a dalších. Nejdříve si má pan Libor Šnajdr zajistit studnu a potom, až se již tyto dotace nebudou poskytovat, tak bude vedení města o spolufinancování opět jednat.

Skvělá argumentace, když se nechce podpořit tento projekt.

Předchozí článekVtip, který nám zaslal jeden z našich občanů
Další článekDotaz
Avatar
Milí čtenáři, u každého příspěvku najdete vždy u políčka OD/Z od koho tento příspěvek pochází a zde také najdete i další jeho příspěvky. Na naších webových stránkách zpracováváme z 95% příspěvky, které nepochází od nás. Více se dozvíte na stránce Soukromé