Dotazy a odpovědi

S opožděním reaguji na dotaz p. Dvořáčka a Vaši odpověď týkající se hřiště, kde by si parta kluků mohla bezpečně zakopat.Nechci se staromilecky zabývat tím, že v minulosti např. v Hradci Králové jsme mohli využívat jakékoliv hřiště, aniž jsme byli členy. Myslím, že stojí za zvážení využít prostor kasáren. Nemám na mysli asfaltovou plochu, ale za mé působnosti v kasárnách jsme tam vybudovali hřiště na malou kopanou, tenisový a volejbalový kurt.Tato hřiště se bohužel nechala zarůst, s minimálními náklady by se doufám dala renovovat. Mluví se stále o podpoře sportu zvláště pro mládež,slova o “nalezení trávníku” mně k tomu příliš nesedí.
S pozdravem
Ing.Jiří Teplý (Vloženo 14.11.2019)
Vážený pane Ing. Teplý,

děkuji za Váš podnět ohledně možnosti využít v kasárenském areálu bývalé hřiště na malou kopanou pro současné potřeby amatérských sportovců v našem městě. Vzhledem k tomu, že tento pozemek je v majetku Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK“) a užívá ho Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, bude nutné domluvit se na tom s ředitelkou školy. Celou věc může zjednodušit kladné vyřízení naší žádosti o bezúplatný převod tohoto pozemku do majetku města, kterou jsme podali na KHK v létě letošního roku. Pokud se to podaří, tak nic nebude bránit tomu uvést pozemky s bývalým hřištěm do takového stavu, aby na něm občané našeho města mohli bezplatně hrát míčové hry.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka – místostarosta města Nové Město nad Metují, 22.11.2019

 

Redakce:
Pan ing. Teplý sice opožděně, ale velice trefně reaguje na dotaz pana Dvořáčka.
Opět se nám náš pan místostarosta předvedl a ukázal, co máme za neschopné lidi ve vedení města.
Místo toho, aby pan místostarosta jasně a stručně odpověděl na dotazy, tak neustále slyšíme pouze výmluvy, jak je vše složité a nic nejde jednoduše udělat.
Prostě vedení města je banda darmožroutů a lajdáků, kteří se zajímají pouze o svůj prospěch a své osobní zájmy.
Korunu tomu pan místostarosta dal, když se přiznal, že až nyní v létě zažádalo vedení města Krajský úřad o bezúplatný převod pozemku.
Milí spoluobčané, máte také pocit, že pan místostarosta je člověk na správném místě?
My tedy rozhodně NE