RADA MĚSTA JEDNALA O HAVARIJNÍ SITUACI V DOPRAVĚ

 

V pondělí 26. listopadu 2018 mimořádně zasedala Rada města, aby se seznámila s aktuální situací ohledně nestabilního podloží pod komunikací na vjezdu do Husova náměstí. V této ulici je od pátku 23. listopadu jednosměrně řízen provoz pomocí semaforů, aby se snížila zátěž podloží a zároveň se hledá řešení jak vzniklou situaci řešit.

Rada města Nové Město nad Metují ( dále jen„RM“) vzhledem k nastalé havarijní situaci v Novém Městě nad Metují přijala na svém řádném zasedání RM č. 3 dne 26. Listopadu 2018 usnesení ve znění:RM důrazně žádá:

– Královéhradecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen “ŘSD ČR”), aby na všechna jednání související s řešením problematiky dopravy a havarijního stavu ve vjezdu Husova náměstí byl vždy zván zástupce města Nové Město nad Metují;

– stanovení přesného termínu zprůjezdnění silnice č. III/30821 ve směru Spy – Krčín;

– stanovení termínu nasazení mikrobusů pro průjezdy přes Husovo náměstí nebo jiného řešení autobusové dopravy; – dodání konkrétních informací a termínů o předpokládaných dlouhodobých opatřeních, zvláště pak předpokládaný termín zpracování znaleckého posudku, na jehož základě budou opatření realizována;

– o stanovení možných scénářů dlouhodobého řešení.

RM zároveň upozorňuje, že je nepřípustný návrat k vedení objízdné trasy přes Husovo náměstí v souvislosti s dokončením rekonstrukce silnice č. III/30821 v lokalitě viaduktu v Krčíně.

RM žádá ŘSD ČR o urychlené zařazení rekonstrukce silnice I. třídy I/14 na úseku vedoucím přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují do Plánu investic.

RM žádá ŘSD ČR o urychlené provedení změny vedení trasy silnice I. třídy č. I/14 tak, aby nevedla přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují

Redakce:

Následky osobních zájmů pana starosty a co znamenají pro naše město.

Jeho dvanáctiletého boje proti řešení dopravy v našem městě a prosazování nereálné přeložky silnice 1/14 jsou nyní fatální. Příjezdová cesta na náměstí je díky jeho osobním zájmům v havarijním stavu a z důvodu bezpečnosti provozu dochází k omezování vjezdu na náměstí.

HAVARIJNÍ SITUACE V DOPRAVĚ

Komentář Novoměstského kurýra:

Jak by se nyní hodilo, kdyby město mělo připravenou variantu řešící problém vedení I/14 mimo náměstí ale i mimo město.

Řadu let mělo v Územním plánu návrh tzv. přeložky vedoucí také přes město, i když už ne přes náměstí. Dokonce takový Územní plán v dubnu 2018 schválilo Zastupitelstvo města.

Vedení města celou řadu let neudělalo ani krůček k řešení obchvatu. Ale stagnovala i realizace přeložky I/14 vedoucí přes město kolem nádraží, o které dokonce všichni věděli, že překračuje limity hluku v intravilánu města a že její realizace v navržené podobě zřejmě nebude možná!!! A přesto nový “Územní plán” s takovouto přeložkou v dubnu 2018 zastupitelé schválili. Jednohlasně!!! Přesto se o takovéto přeložce v říjnu 2018 hlasovalo v referendu. Naštěstí se ukázalo, že 2116 občanů dobře pochopilo, co je nejlepší řešení.

Dnes, po referendu, které jednoznačně v říjnu 2018 přikázalo městu řešit přeložku I/14 plnohodnotným obchvatem mimo město, nemá naše město ani “Územní rezervu” ve schváleném Územním plánu pro toto řešení. A zdá se, že se změnou Územního plánu směrem k obchvatu ani nyní nijak nespěchá.

A tak nyní město “důrazně žádá” Kraj Hradec Králové a ŘSD, aby to urychleně vyřešili. Rozumněj změnu trasy I/14.

No uvidíme, co se z toho “důrazného žádání” vylíhne a jak rychle.

A také uvidíme i následnou míru angažovanosti vedení našeho města po dnešním “důrazném žádání”, vedoucí k rychlým výsledkům. Samozřejmě, tím konečným výsledkem musí být obchvat. Veškerá ostatní řešení, pokud k nim dojde, budou jen provizoria.

Jindřich Buchal.

Redakce:

RM by měla důrazně žádat odstoupení starosty města pana Petra Hable.

Jako pověřený zastupitel pro Územní plán, si v něm prosazoval své osobní zájmy a bránil se obchvatu města, tímto jeho počínáním, je on tím hlavním viníkem této vzniklé situace a nese za ní plnou zodpovědnost. Referendem, které se konalo v říjnu 2018 se 2116 občanů postavilo na stranu zásadní změny v dopravě našeho města a zvolilo jediné rozumné řešení, kterým je obchvat města, proti osobním zájmům pana starosty.

Předchozí článekODS
Další článekSvatá Trojice – místní mafie
Avatar
Milí čtenáři, u každého příspěvku najdete vždy u políčka OD/Z od koho tento příspěvek pochází a zde také najdete i další jeho příspěvky. Na naších webových stránkách zpracováváme z 95% příspěvky, které nepochází od nás. Více se dozvíte na stránce Soukromé