61

K čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 5

158/19
Věc: Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují dotace na rekonstrukci zimního stadionu

ZM
schvaluje

Smlouvu o zápůjčce č. 95/2019, na jejímž základě bude poskytnuta zápůjčka TJ Spartak Nové Město nad Metují na finanční spoluúčast města na realizaci rekonstrukce zimního stadionu v Novém Městě nad Metují ve výši 8.180.952 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 19.09.2019 Hlasy Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0,
Nehlasovali: 3

bylo přijatoK čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 5

159/19
Věc: Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují dotace na rekonstrukci zimního stadionu

ZM
schvaluje RO

zahrnutí nové položky rozpočtu Zápůjčka TJ Spartak NM rekonstrukce zimního stadionu ve výši 8.180,95 tis. Kč (§ 3419). Navýšení bude pokryto přesunem zpoložky Rezerva na dotaci pro TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu ve výši 2.727 tis. Kč (§ 3419) a navýšením rozpočtu v části Financování v položce 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku 5.453,95 tis. Kč.

Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 19.09.2019
Hlasy Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0,
Nehlasovali: 3

Redakce:Tato dotace je poskytnuta na rekonstrukci zimního stadionu i přesto, že paní Petruželová nebyla schopná vysvětlit, k čemu přesně těchto 8mil. Kč bude určeno. Jedná se o zápůjčku, která nebude moci být nikdy vrácena. Investice do zimního stadionu, který nemá dodnes VYŘEŠENÉ MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY !!! To ovšem neznamená, že by jsme tím chtěli říci, že není potřeba tento stadion rekonstruovat. Ten stadion to potřebuje jako sůl. Ale ne za těchto podmínek a určitě ne s tímto vedením Spartaku, včele s paní Petruželovou, která tuto funkci dostala jako politickou trafiku, za vzorné služby pro pana starostu a přenechání místa v Radě města panu Němečkovi. Zimní stadion a peníze jsou pevně v rukách ,, Volby pro Nové Město.”

P.S. Toto video bylo natočené na Havaji. 🙂