Jan Myška a jeho názor na kvalitu bydlení v našem městě _ rekonstrukci Kina 70 a jeho prosba na konstruktivní příspěvky k tomuto tématu.

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o názor, který se týká kvality bydlení v Novém Městě nad Metují a to budovy Kina 70. Již v úvodu prosím o konstruktivní příspěvky, které třeba povedou k debatě. Nemám potřebu se nad nikým povyšovat, nebo někoho urážet či dotyčnému nadávat za jeho “jiný” názor – to opravdu nikam nevede. Tedy ti, co téma zajímá, prosím o přečtení následujícího textu.

Je tomu již více jak desítka měsíců, co město zveřejnilo na svých FCB stránkách návrh/vizualizaci nové podoby kina. Napsal jsem k tomu svůj komentář, avšak bez reakce. Nyní se k tomu opět vracím díky tomu, jak, dle mého názoru prapodivně, vznikla soutěž na podobu autobusové nádraží.

Někteří by mohli oprávněně namítat, že tu nejsem rodákem, že tu jsem krátce a že bych do toho neměl zasahovat. Na druhou stranu jsem se do tohoto krásného města přistěhoval, ba co více, zvolil jsem si jej za svůj domov a jako občanovi mi není jedno, jak a kam se ubírá vývoj toho města do budoucna. Právě o to jsem se zajímal skoro 10 let v Ostravě, kde jsem studoval a pracoval, a kde mi dali v rámci různých projektů ve spolupráci s magistrátem města a sdruženími určitý pohled na možnosti rozvoje města – urbanismu, kultury, sportu. Tímto určitě netvrdím, že jsem samozvaný spasitel toho města, ale rád bych přispěl k debatě svým názorem a zkušenostmi, které jsem v Ostravě získal, nebo v rámci projektů viděl i v zahraničí. K debatě takové, kde výsledkem bude konstruktivní přístup dbající na kvalitu bydlení pro občany města. Kvalita bydlení není jen mít hezký dům, nebo byt, ale také parky, možnost kvalitního kulturního vyžití, sportovního vyžití, mít třeba koupaliště, mít možnost se nadále vzdělávat, zajímat se o své okolí kde bydlím, zapojovat se do jeho rozvoje apod., protože toto vše tvoří náš domov – naše město. Toto si myslím jsou určující kritéria, které řeším při volbě města, kde budu žít a kde se budu cítit doma.

Toto se také týká architektury a urbanismu, které nás okolo obklopují. Jsou tu velmi kvalitní objekty – historické centrum, zámek, sokolovna, klášter, kostely, vily, ale domnívám se, že sem patří i budova kina. Architektura jako taková není pouze nějaký objekt, ale je to nositel doby, myšlení, trendu, módy. Je to tedy hmotný doklad doby s vlastním výrazem a i když současný trend má zcela jiný vkus, myšlení a postoj. To ale nutně neznamená, že to má nižší kvalitu, nebo že když je to postavené např. za “totality”, že to je nutně špatné.

Kino 70 vzniklo v roce 1972 za účelem kulturního vyžití občanů města. Kino nevzniklo jen tak, ale na základě plánů architekta Karla Pragera a jeho týmu. “Otevřením Kina 70 v roce 1972 získal celý region moderní kino praktického uspořádání a kvalitního architektonického řešení, především čelní široce otevřené vstupní části. Stavba tak symbolicky dokumentuje poslední velké období hromadného sdílení produkce kinematografie před nástupem videí a dalších individuálních reprodukčních zařízení. Přes rozsáhlé modernizace interiéru je dochované původní řešení vnějšího pláště a základní dispoziční uspořádání vnitřní. Jedná se o kvalitní ukázku stavební produkce 60-70-tých let 20. století, zaměřené na zvýšení kvality a rozsahu občanské vybavenosti měst.”(cit. Ing. Balský). Když pomineme období vzniku, ale vezmeme v potaz pouze jednoduché horizontály a prosklení objektu, můžeme v tom klidně spatřovat i architekturu období Miese Van der Roheho, F. L. Wrighta apod.

Přes některé úpravy objektu v 80 a 90 letech, však objekt jako takový na svém výrazu nijak neubral a je tedy z 80% procent v původním vzhledu včetně úpravy okolí. Samozřejmě že kinematografie se dnes ubírá jiným směrem, máme 3D technologie, prostorový zvuk apod. a tomuto trendu už objekt nevyhovuje. Navíc absencí budovy divadla tento objekt navíc ještě supluje kulturní dům pro koncerty, divadla apod.

Tedy dobře, je třeba přistoupit k rekonstrukci a adaptaci objektu na nové požadavky a technologie. S čím ale nesouhlasím je fakt, že výsledný nový návrh/vizualizaci je pouze jeden, bez možnosti srovnání s návrhy jinými. Proč město nevyhlásí soutěž na rekonstrukci kina? Proč nedáme možnost architektům se zapojit do rozvoje našeho města? Kdo je obdařen takovým vkusem, že dokáže hned na první říci, že výsledek je ten pravý a jediný správný?

Z mnoha příkladů mohu sdělit velice zajímavý a originální přístup, který mají v Kodani. Pokud se zde něco staví, je podmínkou, aby šlo vždy o kvalitní architekturu. Město nechce svůj architektonicko-urbanistický výraz ztratit brakem. Obdobně to bylo v minulosti např. i v Hradci Králové, kdy sám František Ulrych – tehdejší starosta pozval do Hradce Králové architekty z Vídně, aby pomohli rozvinout nové moderní město. Následovali věhlasní architekti Gočár a Kotěra, později Novotný, Liska atd. I samotná rodina Bartoňů z Dobenína se zasadila o kvalitu svých objektů díky architektům, jako byl Dušan Jurkovič, nebo Pavel Janák. Posledním příkladem budiž město Litomyšl, které je co do velikosti velmi podobné. Jak se tam podařilo obnovit klášter, zahrady, okolí zámku apod.

Nepovažuji se za všeználka, nebo estetika, ale přemýšlím a pozoruji, jak to krásně funguje jinde, tak proč se neinspirovat? Já jako občan chci žít ve městě, z kterého budu mít radost, můžu se do jeho dění zapojit, můžu být na město hrdý. Přeji si, aby výstavba měla smysl, kvalitu, estetiku, aby to nebyla jen polovičatá práce typu „nějak to uděláme, ať to trochu vypadá a je“. Je to o hledání možností, inspirací a především o komunikaci a debatě, pak může vzniknout něco velkolepého s přesahem současné doby. Vždyť ti turisté se nemusejí jezdit dívat jen na zámek a centrum, ale i na moderní architekturu, která může být kvalitním protipólem historické zástavby.

Toto se totiž netýká v současné době jen kina, ale i řešení městské částí u Rychty včetně autobusového nádraží a dále bývalých kasáren a v neposlední řadě i koupaliště.

V přloze jsou obrázky vzualizace a pár fotografií současného stavu pro porovnání.

Děkuji Vám za přečtení a budu se těšit na případné reakce.

Zdroj : https://www.facebook.com/groups/858586540884439/permalink/2638346289575113/

Redakce:

Příspěvek na facebooku od jednoho občana, ktrému není lhostejné, jakým směrem naše město kráčí.

Pan Myška si musí uvědomit, že se nastěhoval do krásného města, kde ale nyní vládne garnitura, která si zde prosazuje pouze své osobní zájmy. Bohužel musí počítat s tím, pokud zde bude toto vedení města a jeho názor se bude lišit od osobních zájmů pana starosty a ostatních přisluhovačů, nemá žádnou šanci, aby mu někdo odpověděl, natož aby se s ním někdo z vedení města bavil.