Jiří Marbach “nemocné město“

Rozhovor s panem Jiřím Marbachem pro Novoměstský kurýr

Jiří Marbach – ctihodný občan Nového Města nad Metují,

jak ho velice výstižně pojmenoval Jindřich Buchal.

A tak jistě patří k těm zajímavým osobnostem z našeho města, která má ke kultuře a dění v Novém Městě nad Metují co říci. A to i proto, že události v našem městě stále pečlivě nejen sleduje, ale i se k nim vyjadřuje.

Svého času jsme spolu hovořili o výsledcích voleb v našem městě, použil jsi výraz “nemocné město”, jak jsi to myslel?

Obec, město je stejně živý organismus jako lidské tělo. Když je vše v pořádku, jak má být, tělo je zdravé, je radost žít. Jakmile je chod organismu narušen, tělo se brání různými projevy, většinou bolestmi a nastává léčení. Nejhorší je zanedbání, které může vést až k operaci a odstranění zanedbané části. Proto je v současné medicíně kladen takový důraz na prevenci, předcházení onemocnění, bolestem a jejich následkům.

Redakce:

Naše město, jak velice dobře popisuje pan Marbach, je skutečně nemocné. Město je zasaženo zhoubným nádorem, který se jmenuje Volba pro Nové Město. V posledních volbách mu byly opět dodány živiny ze strany Východočechů a ODS. A tak se může spokojeně nadále rozrůstat. Zastavit ho můžou pouze nové volby a to za podmínek, že přijde konečně někdo, kdo bude ochoten tuto nepříjemnou situaci vyřešit.

Demolice kasáren

Pro mě šokující, nepochopitelná informace.

Místo toho, aby Nové Město nad Metují bylo hrdé, že patří k těm městům, které mají upomínku na významnou historii našeho národa při snaze obrany před napadením Hitlerovým Německem, je před zcela vážným rozhodnutím se objektu zbavit. Je to i neúcta všem těm odhodlaným, kteří poctivým řemeslem cihla k cihle stavbu v takovém rozsahu od 29. 6. 1937, kdy byl položen základní kámen, pořídili dát do konce roku pod střechu.

Nevím, zda je všeobecně známo, že kasárna byla budována pro dislokaci 48. pěšího pluku “Jugoslávie” pod velením majora Jaroslava Purkyta, jako základna pro služby osádek Dobrošovské pevnosti a náchodské linie ochrany hranic, včetně nové přístupové cesty do Pekla. Dle vyjádření památkářů nejde z hlediska historie o významnou stavbu, ale svým posláním a stavební zachovalosti je doporučena k dalšímu možnému využití. Zmíněné základní náměty má vedení radnice více jak šest let k dispozici a přichází s návrhem likvidace. Napadá mě jediné vysvětlení, nezájem se alternativním řešením zabývat. Od svého počátku jako by kasárna byla danajský dar, jak jinak si vysvětlit tendence je odprodat a ani nezajistit dostatečnou ochranu svého majetku před devastujícími vlivy. Realizace smysluplného řešení si vyžádá finanční pokrytí jednak z vlastních zdrojů za přispění fondů, darů a jsem přesvědčen, že získání finančních prostředků k tomuto účelu s porovnáním na co vše se přispívá, by bylo jistě úspěšné. Přitom již dnes je nemalá částka k dispozici v podobě úspory za likvidační práce a úspory provozních nákladů v sdruženém objektu s možností uplatnit solární technologie.

Informace čerpány z Novoměstského kurýru

Redakce:

V tomto příspěvku uveřejněném v Novoměstském kurýru zazněl názor 81letého občana, který je patriotem našeho města a celý svůj život se staral o kulturu a dění v našem městě. Zde vidíte názor člověka, kterému osud našeho města není lhostejný. Na rozdíl od vedení města, které je složeno z lidí v produktivním věku, ovšem jejich osobní a korupční zájmy jsou přednější a osud našeho města lhostejný.