Glosa Jardy Kosa

A nebo soukromý zemědělec, který zoufale brání svůj majetek?

Tomuto člověku byly navráceny pozemky, které jeho předkům v padesátých letech zabavili komunisté. Jeho životním posláním, jak sám o sobě tvrdí, je hospodařit a řádně se o tyto pozemky starat. Je to člověk, který si nesmírně váží toho, co mu jeho předkové zanechali. Vedení města se již několik let snaží tohoto zemědělce v novém územním plánu připravit o některé z jeho pozemků, na kterých hospodaří. Jedná se o pozemky, na kterých je územní rezerva pro přeložku 1/14.Jaký je hlavní význam přeložky 1/14, proti které dlouhá léta bojuje a komu by hlavně měla sloužit? Je strategicky důležitá jako příjezdová komunikace, která by zjednodušila výstavbu satelitního městečka Dubinky a posléze i dalšího satelitního městečka Losenických. Z důvodu nejisté výstavby přeložky 1/14 se na pozemcích pana Šrámka objevila v novém územním plánu ještě jedna spojovací komunikace k Přibyslavi. Skvělé a účelové vysvětlení pro tuto nově vzniklou komunikaci ze strany paní Malijovské, (bývalé zastupitelky pro vypracování územního plánu), bylo údajné odlehčení od značného provozu z Přibyslavi, který extrémně zatěžuje ulici ČSA. Více o podvodech a korupci ze strany vedení města se můžete dozvědět na webových stránkách.

https://jirisramek-org5.webnode.cz/

Zde si ještě můžete prohlédnout video, které bylo natočeno a zveřejněno v televizi ČT1 na žádost kanceláře ochránce lidských práv.