Novoměstský kurýr

A takhle se pan Vymetálek představil:

Citace:

Ing.Antonín Vymetálek,CSc.

Narozen v Novém Městě nad Metují v roce 1943. Do základní školy chodil v Krčíně, absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Náchodě v roce 1962, poté pracoval jako mistr firmy Průmstav Pardubice na stavbě Stavostroje v Novém Městě nad Metují.

Po 2 letech voj. základní služby na stavbách Vojenských staveb pracoval v technické skupině Průmstavu Trutnově, byl přijat, a ve 23 letech nastoupil do denního studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze, absolvoval v roce 1970. Od roku 1970 do roku 1976 pracoval jako vedoucí projektant architektonické skupiny v Průmstavu Pardubice. Od roku 1976 do roku 1992 pracoval jako vedoucí projektant architektonické skupiny ve Stavoprojektu Hradec Králové. Od roku 1992 působí jako osoba samostatně výdělečně činná.

V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem v oborech stavby obytné, průmyslové a zemědělské, stavební materiály, v oboru projektování ve stavebnictví, a v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a v oboru ekonomika, odvětví oceňování podniků.

V roce 1990 na Stavební fakultě ĆVUT v Praze dokončil externí vědeckou aspiranturu a obhájil dizertační práci na téma Projektování a výstavba v horských klimatických oblastech.

Ing.Antonín Vymetálek,CSc řadu let působil jako recenzent diplomových projektů absolventů Stavební fakulty ČVUT v Praze, ale i jako předseda státní zkušební komise téže fakulty.

Ing.Antonín Vymetálek,CSc je autorem návrhu a projektu Mateřské školy Na Františku v Novém Městě nad Metují.

Ing.Antonín Vymetálek,CSc je řadu let členem spolku rodáků a přátel Nového Města nad Metují.

Konec citace.

Jindřich Buchal.

 

Redakce:

Po nástupu k moci uskupením Volby pro Nové Město v našem městě, byl tento objekt kasáren jasně předurčen k demolici. Po celá ta léta se naše vedení města účelově nesnažilo o tento objekt řádně pečovat. Nabízí se logická otázka, kdo se za tímto záměrem skrývá? Logické vysvětlení je, že tou osobou je pan Maur. Tak jak se nám na našich webových stránkách představil, se svými kontakty na developery a zároveň je také on tou osobou, která řídí Volbu pro Nové Město.