Autobusový terminál Rychta

Jaký měl být průběh a co bylo cílem této žádosti o dotaci?

 

Cílem města byla žádost o 35. miliónů korun na vybudování nového autobusového nádraží, vybudování parkovacích míst a celé navazující infrastruktury. Z těchto 35. miliónů korun mělo být použito 16. miliónů na autobusové nádraží a zbývajících 19. miliónů na vybudování infrastruktury v okolí budov, které staví pan Dědek, pan Škoda a pan Sháněl (v takzvaném Zlatém trojúhelníku) a také k vybudování parkovacích míst v Nerudově ulici. Z toho i několik parkovacích míst, která právě těmto stavebníkům k vydání stavebního povolení chybí. Mimo jiné, o celou infrastrukturu, která bude vybudována se bude v budoucnosti starat a udržovat město. Touto akcí za pomocí dotací, mělo vedení města přikrýt nezákonně vydané stavební povolení pro tuto trojici, v rozporu s Regulačním a Územním plánem. Zajímavé na této celé žádosti je spojení všech zúčastněných osob. Pozemky v této lokalitě zakoupil od města pan Škoda, pan Dědek a pan Sháněl. Pan Škoda vlastní firmu, která se zabývá mimo jiné dotacemi. Na stavbě autobusového terminálu se měla shodou okolností podílet firma pana Dědka. Pan Sháněl se podílel na rekonstrukci městských bytů, které byly za velmi (ne)výhodných podmínek zakoupeny a posléze rozprodávány. Další velmi důležitou osobou, která se skrývá v pozadí těchto podvodů, je manželka pana Škody. Paní Mgr. Markéta Škodová pracuje na Oddělení rozvoje města jako projektová manažerka, která projekty v rozporu s Regulačním plánem Rychta a Územním plánem projektovala. Další zodpovědnou osobou je paní Vojnarová, která z pozice vedoucí oddělení rozvoje města celý tento podvod zastřešuje a legalizuje. Samozřejmě pod taktovkou úzkého vedení města a zastupitelů města.

Zdroj :

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/kolem-autobusoveho-terminalu-je-trochu-dusno-20170421.html

Redakce:

Legalizace tohoto podvodu bude stát nás daňové poplatníky 250tisíc korun z rozpočtu města. Opět to budou naši zastupitelé, kteří budou legalizovat podvodné stavby ve Zlatém trojúhelníku prostřednictvím nového regulačního plánu Rychta.