Dne 2.11.2018 zveřejnilo naše město na svých stránkách následující “Programové prohlášení” nového (staronového) vedení našeho města:

S vědomím vysoké zodpovědnosti za dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj Nového Města nad Metují uzavírají koaliční partneři toto programové koaliční prohlášení. Prohlášením vyjadřují koaliční partneři v rámci své činnosti podporu a vzájemnou vůli ke spolupráci zejména v těchto oblastech a případných projektech ve prospěch Nového Města nad Metují:

1. – Pečovat o historické a kulturní dědictví a rozvíjet turistickou atraktivitu města.

2. – Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí.

3. – Iniciovat využití budovy kláštera Milosrdných bratří v souladu se zájmy a potřebami města.

4. – Opravit každý rok funkčního období minimálně jednu městskou komunikaci, výběr bude proveden dle stavu projektové dokumentace a aktuálních možností rozpočtu

5. – Prosazovat realizaci cyklostezek, Ammann – Vrchoviny, Vrchoviny – Letiště – Krčín, Budín – K Sirkárně, Krčín – Spy – Chlístov.

6. – Prosazovat přeměnu oblasti “Zlatého trojúhelníku” v moderní centrum s dostatečnou parkovací kapacitou.

7. – V postupných etapách realizovat přeměnu areálu “kasáren” s ohledem na potřeby občanů, rozvinout podporu bydlení pro mladé rodiny.

8. – Důsledně prosazovat proaktivní podporu rozvoje středního školství ve městě.

9. – Prosazovat aktivní a přímou komunikaci vedení města s občany, širší využití moderních komunikačních technologií.

10. – Prosazovat rozšíření služeb a kapacit terénní pečovatelské služby a prověřit možnost zavedení městské sociální dopravy.

11. – Prosazovat systémové řešení ekologie, městské zeleně, rekreace a odpadového hospodářství.

12. – Podporovat spolkovou činnost v oblasti kultury, sportu a zájmových aktivit. Podporovat dobrovolnickou činnost.

13. – Rozšířit počet parkovacích míst ve městě.

14. – Podporovat místní podnikatele a živnostníky.

Komentář Novoměstského kurýra:

Po pravdě řečeno – očekával jsem, že se podaří po volbách vytvořit opravdu nové vedení našeho města. Podle výsledku voleb jsem předpokládal, že se toho ujme ODS. Asi se jim nepodařilo dát dohromady většinu. Na komunální úrovni nepovažuji za významnou politickou příslušnost ale důležité jsou schopnosti lidí, kteří dostali možnost řídit město. A jejich “tvůrčí potenciál” který dokážou prosadit a realizovat. Voliči dali ve volbách důvěru kandidátům s určitým očekáváním. Nevím, nevím, zda zveřejněné “Programové prohlášení” toto očekávání naplňuje. Já osobně jsem zklamán.

Bohužel, v našem městě se nepodařilo dostatečně nahradit ty, kteří už dlouhodobě stojí za stagnací našeho města, za jeho nedostatečným rozvojem. Spokojili se v podstatě s běžnou údržbou bez významných investičních akcí. Projevili nedostatečnou schopnost získat prostřednictvím dotací finanční prostředky na skutečné významné akce, které se už delší dobu v našem městě neobjevily.

Hovořím zde např. o rekonstrukci kina na důstojný kulturní stánek umožňující realizaci kulturních akcí ve městě včetně divadla. To co se připravuje není takovýmto řešením.
Pokud jde o kulturu a její řízení ve městě, to by si určitě zasloužilo v programovém prohlášení podstatně větší pozornost. Cílem by možná měla být nějaká forma integrace subjektů, které kulturu do města přinášejí. Zkusit získat náměty od občanů. Možná se rozhlédnout, jak to dělají jinde. Existuje kulturní komise. Jaká je její představa?

Hovořím zde o zlepšení parkování prostřednictvím vybudování velkokapacitních parkovišť na místech v centru města tj. např. u Městského úřadu a u kina.

Na systémové řešení tzv. “Zlatého trojůhelníku” už asi moc lidí nevěří, podíváme-li se na existující studii a to, co tam nyní vzniká.

Zkrachovalou akci “Dopravní terminál” město svedlo na soukromého podnikatele, který by realizací přišel o své podnikání.

Rozestavěná “Tělocvična u školy v Komenského ulici” je jen opravdu slabý odvar toho, co v této oblasti město potřebuje. Podíváte-li se na internet, zjistíte, že v řadě měst staví tělocvičny s parametry pro všechny sálové sporty s vydatnou dotační podporou. Takže jinde to jde!

Těsně před volbami proběhla v našem městě podpisová akce za realizaci koupaliště – více než dva tisíce lidí se vyjádřilo pro realizaci biotopového koupaliště v údolí na místě současného zdevastovaného a dlouhodobě městem neřešeného původního koupaliště. O tom v Programovém prohlášení není ani zmínka.
Podobně řešení prostoru kasáren se slibuje už hodně dlouho a “skutek – utek”.

S jakým nasazením chce město řešit realizaci “Obchvatu města”, tak jak to město “dostalo příkazem” z uskutečněného platného a závazného místního referenda, kde 2116 oprávněných voličů skutečný obchvat města jednoznačně podpořilo, svědčí tato formulace v bodu 2 Programového prohlášení:

Zahájit diskuzi, zda je MOŽNÉ a VHODNÉ vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí.”

Je to pohrdání nejen výzamným názorem značného množství občanů našeho města ale i platnými zákony. Dnes není o čem “diskutovat”. Je třebo konat.
O co poctivější by byla například tato formulace programového cíle:

“Neprodleně zahájíme přípravu realizace obchvatu města v souladu s rozhodnutím místního referenda”.

Ale jak je vidět, na jasné a konkrétní formulace si nové vedení našeho města moc nehraje.

Současná koalice (Volba pro Nové Město, ODS, KDU-ČSL, Východočeši) v našem městě zahrnuje 16 zastupitelů z celkového počtu 21.
Z tohoto celkového počtu 21 je 13 těch, kteří byli i v minulém Zastupitelstvu.
Zbytek jsou noví členové, je jich 8.
V “opozici” jsou Zastupitelé: Čopík (ČSSD), Kulhavá (KSČM), Sláma (Nové Město), Žahourková (Nové Město), Paarová (Nové Město).

Máme 21 Zastupitelů. To jsou ti, kteří budou o všem rozhodovat. To jsou ti, kteří nesou odpovědnost. To jsou ZASTUPITELÉ, kteří zastupují všechny občany. To jsou ti, které mohou – a dokonce musí – občané volat k odpovědnosti, pokud nebudou s výsledky jejich práce spokojeni. To jsou ti, kteří MUSÍ své občany skutečně ZASTUPOVAT.