76

Dne 2.11.2018 zveřejnilo naše město na svých stránkách následující “Programové prohlášení” nového (staronového) vedení našeho města:

S vědomím vysoké zodpovědnosti za dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj Nového Města nad Metují uzavírají koaliční partneři toto programové koaliční prohlášení. Prohlášením vyjadřují koaliční partneři v rámci své činnosti podporu a vzájemnou vůli ke spolupráci zejména v těchto oblastech a případných projektech ve prospěch Nového Města nad Metují:

1. – Pečovat o historické a kulturní dědictví a rozvíjet turistickou atraktivitu města.
2. – Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí.
3. – Iniciovat využití budovy kláštera Milosrdných bratří v souladu se zájmy a potřebami města.
4. – Opravit každý rok funkčního období minimálně jednu městskou komunikaci, výběr bude proveden dle stavu projektové dokumentace a aktuálních možností rozpočtu
5. – Prosazovat realizaci cyklostezek, Ammann – Vrchoviny, Vrchoviny – Letiště – Krčín, Budín – K Sirkárně, Krčín – Spy – Chlístov.
6. – Prosazovat přeměnu oblasti “Zlatého trojúhelníku” v moderní centrum s dostatečnou parkovací kapacitou.
7. – V postupných etapách realizovat přeměnu areálu “kasáren” s ohledem na potřeby občanů, rozvinout podporu bydlení pro mladé rodiny.
8. – Důsledně prosazovat proaktivní podporu rozvoje středního školství ve městě.
9. – Prosazovat aktivní a přímou komunikaci vedení města s občany, širší využití moderních komunikačních technologií.
10. – Prosazovat rozšíření služeb a kapacit terénní pečovatelské služby a prověřit možnost zavedení městské sociální dopravy.
11. – Prosazovat systémové řešení ekologie, městské zeleně, rekreace a odpadového hospodářství.
12. – Podporovat spolkovou činnost v oblasti kultury, sportu a zájmových aktivit. Podporovat dobrovolnickou činnost.
13. – Rozšířit počet parkovacích míst ve městě.
14. – Podporovat místní podnikatele a živnostníky.

Komentář Novoměstského kurýra:
Po pravdě řečeno – očekával jsem, že se podaří po volbách vytvořit opravdu nové vedení našeho města. Podle výsledku voleb jsem předpokládal, že se toho ujme ODS. Asi se jim nepodařilo dát dohromady většinu. Na komunální úrovni nepovažuji za významnou politickou příslušnost ale důležité jsou schopnosti lidí, kteří dostali možnost řídit město. A jejich “tvůrčí potenciál” který dokážou prosadit a realizovat. Voliči dali ve volbách důvěru kandidátům s určitým očekáváním. Nevím, nevím, zda zveřejněné “Programové prohlášení” toto očekávání naplňuje. Já osobně jsem zklamán
.