Morální úpadek zastupitelů našeho města ( Žahourková )

Zde je ukázka toho, co je u nás na zastupitelstvu možné.

V projednávaném bodě 5/3 na ZM6, jsme se zaměřili na příspěvek zastupitelky paní Žahourkové, která zde předvedla své morální hodnoty.

Redakce:

Po následné schůzce s paní Balcarovou, ( která ji osobně tvrdě napadla za scházení se s občany), naše skvělá opoziční zastupitelka pochopila, že vlastně naše město funguje perfektně a žádné opoziční zastupitelé nepotřebuje.

Dokonce se začíná chovat podobně jako hnědopych Hladík.

Ha, Ha, Ha, to snad není možné