Několik poznatků z veřejného fóra ( Soňa Paarová )

 

(Nyní zase pan starosta hledí na paní Paarovou jako na svatý obrázek.)

Soňa Paarová

Paní Paarová má sice malé děti, ale koupaliště v našem městě nepotřebuje. Má auto, a tak

děti naloží a odveze je jinám.

To se jí to jezdí po koupalištích, když má tchána největšího milionáře v našem městě. Ale co ti chudáci třeba na Malecí, když nemají tak zazobanýho tchána?