Domů Informace Strana 2

Informace

OD POSLEDNÍHO PŘÍSPĚVKU ZDE UPLYNULO VÍCE NEŽ PŮL ROKU Vloženo 03.01.2020 Současná situace s přípravou koupaliště se, jak se zdá, stále poněkud komplikuje. Nedávno se na facebooku (Jdeme na koupálko) objevil zajímavý článek: Citace: Dopravní posouzení je politický šprajc proti pokračování LAM. Bez toho, aby v komisi koupaliště bylo projednána nutnost provedení studie dopravní obslužnosti LAM, rozhodla rada města...
Pane Bože dej mi sílu, abych co nejdéle vydržel ve vedení města. Přeji vám všem spoluobčanům, aby jste se o mě nezajímali a nechali mě v klidu nic nedělat. Pro mě je důležitý každý měsíc. Každý měsíc, kdy mně připlujou prachy na konto. Umíte si představit, kdo by v dnešní době zaměstnal takovýho lajdáka jakým jsem já? Ty časy, když jsem...
Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce podporovali a zároveň se těšíme na další vzájemnou spolupráci. Pouze vzájemnou podporou můžeme něco proti této struktuře, která v našem městě panuje, něčeho dosáhnout. Naši vzájemnou podporu vyjadřuje nejlépe tento snímek. Měl by to být i symbol naší vzájemné spolupráce. Vaše redakce novemestonm.com
https://streamable.com/n89qx     Redakce: Na ZM 4 ze dne 3.5.2019 byla schválena realizace parkovacího automatu v Hableho (Nerudově) ulici v hodnotě 350.000,- kč bez montáže. Toto parkoviště bylo urychleně vybudováno z důvodu kolaudací bytových domů pro stavebníky ve Zlatém trojúhelníku, kteří tato parkovací místa neplní. Parkoviště má 9 parkovacích míst z toho 1 bezplatné pro tělesně postižené. Je to skvělá investice našeho nejlepšího hospodáře Petra Hableho...
Petr Hable
„Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“   SOUHRN USNESENÍ z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 30ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 16.12.2019 kancelář starosty od 13:00 hodin 3/6 USNESENÍ č. RM 30-1722/19 ze dne 16.12.2019 Věc: SOD na akci „Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“ RMschvalujeSOD mezi městem a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, Hradec Králové...
Mgr. Jana Balcarová - Nové Město nad Metují
  Paní Balcarová z principu vítá diskuzi s občany, ale není její povinností brouzdat na facebooku, jestli někde není nějaká skupina, která něco organizuje. Podle paní Balcarové je tento přístup velmi nekorektní, jednou to mělo být v kině, teď to zase je v Sokolovně. Paní Balcarová by si měla nejdříve ověřit skutečnosti, než začne plácat ty její nesmysly. Pak by...
Vítejte ve Wikipedii, Brouk Pytlík je všehoznalým chvástalem a jeho nešikovnost i chvástavost v praktických otázkách naprosto selhává. Přeneseně se označení Brouk Pytlík používá v hanlivém významu pro osoby, které se odvažují mluvit do příliš mnoha oborů. Trampoty brouka Pytlíka Největší trampoty našeho brouka Pytlíka jsou webové stránky novemestonm.com
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele. No, jestli naším Spasitelem je Tyčák, tak potěš pánbůh.
27. 9. 2019 Vážení zastupitelé Nového Města nad Metují,dovoluji si na vás apelovat ve svém otevřeném dopise.Klientelismus, narušování hospodářské soutěže, možná i korupce.Tak by se dala pojmenovat situace v Novém Městě nad Metují. V Novém Městě operují dvě telekomunikační společnosti budující optické sítě. Společnost N_SYS využívající vlivu ČEZu, prostřednictvím privilegovaného dodavatele společnosti Elektrocomp a společnost GOLDWARE, která je čistě privátní,...