Domů Informace Strana 3

Informace

nsys s.r.o.
  Redakce: I přesto, že si občané stěžují na chování této firmy, dostává tato firma ty nejlukrativnější zakázky.
Poslední zastupitelstvo rozhodlo o prodeji následujícím usnesením: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 661/1 o výměře 790 m2, do vlastnictví p. Michala Limona, IČO 05291887, se sídlem: Kramolna 38, 547 01 Náchod, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1.900 Kč Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 1.501.000 Kč s tím, že na pozemku do...
Poslechněte si ukázkové reakce několika zastupitelů na podvod pana Pozděny. Takto by měli reagovat všichni zastupitelé a hlavně donutit pana starostu k řádnému potrestání dotyčného úředníka. To je ovšem i pro dobře pracující zastupitelé velmi složité, když jsou tyto podvody podporovány a prosazovány tajemníkem a starostou města.   Pan Neumann Pan Neumann Pan Jarolimek S příspěvkem paní Balcarové je zbytečné se zabývat, ta...
Poslechněte si jak probíhala omluva pana Zilvara a jak se do těch lží pan starosta zamotal. Krásné je také představení pana Balcara se svojí manželkou.   Jestli je někdo zmatený a pomotaný, tak je to právě pan starosta, který k tomu nemá co říci. Co by také mohl na toto pravdivé tvrzení pana Zilvara říci, snad jen to, že neplní výsledky...
Tito dva nejlepší hospodáři v novodobých dějinách našeho města, budou od 20.12.2019 prodávat kapříky v Hableho ulici. S kapříkama má z fotbalu nejlepší zkušenosti náš fotbalový starosta.
Tak tou třetí, které hoří koudel, je naše skvělá opoziční zastupitelka Markéta.
Tato rota slouží hlavně k vybírání parkovného na parkovišti v bývalé Nerudově ulici, nyní Hableho ulici. Složená je ze všeználka Hladíka, další členkou je madam Žahourková, specialistka na drogové delikty. Náčelníkem a zároveň pochodujícím parkovacím automatem nemůže být nikdo jiný než pan starosta, který se o toto parkoviště v jeho ulici postaral. Těchto pár parkovacích míst, nás stálo něco málo přes půl milionu, a tak s jeho přičiněním se tato investice rozhodně brzy vrátí.
Tato rota slouží hlavně k vybírání parkovného na parkovišti v bývalé Nerudově ulici, nyní Hableho ulici. Složená je ze všeználka Hladíka, další členkou je madam Žahourková, specialistka na drogové delikty. Náčelníkem a zároveň pochodujícím parkovacím automatem nemůže být nikdo jiný než pan starosta, který se o toto parkoviště v jeho ulici postaral. Těchto pár parkovacích míst, nás stálo něco...
  Ve středověku by mohl být zvoníkem. V moderní době je ředitelem muzea v Novém Městě nad Metují   Jiří Hladík žije ve dvou časech současně. Podle něho totiž minulost a současnost patří nerozlučně k sobě. Během svého života vystřídal řadu povolání. Pracoval v továrně, dělal přidavače u zedníků, ale také výškové práce pomocí horolezecké techniky. Osudovou se mu nakonec stala historie....
Už i v Bangladéši vědí, že starosta v Nováči má dvojí metr. Jeden používá při řešení problémů a podnětů od běžných občanů města. Tímto metrem je měřeno například stavební povolení pro bytový dům pana Nyklíčka v ulici 28. října, které se nehne z místa. Ten druhý, který byl vyroben v Bangladéši je určen k měření KORUPCE. Tímto metrem PETREM byly měřeny například...