Domů Informace Strana 5

Informace

Petr Hable
„Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“   SOUHRN USNESENÍ z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 30ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 16.12.2019 kancelář starosty od 13:00 hodin 3/6 USNESENÍ č. RM 30-1722/19 ze dne 16.12.2019 Věc: SOD na akci „Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“ RMschvalujeSOD mezi městem a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, Hradec Králové...
Mgr. Jana Balcarová - Nové Město nad Metují
  Paní Balcarová z principu vítá diskuzi s občany, ale není její povinností brouzdat na facebooku, jestli někde není nějaká skupina, která něco organizuje. Podle paní Balcarové je tento přístup velmi nekorektní, jednou to mělo být v kině, teď to zase je v Sokolovně. Paní Balcarová by si měla nejdříve ověřit skutečnosti, než začne plácat ty její nesmysly. Pak by...
Vítejte ve Wikipedii, Brouk Pytlík je všehoznalým chvástalem a jeho nešikovnost i chvástavost v praktických otázkách naprosto selhává. Přeneseně se označení Brouk Pytlík používá v hanlivém významu pro osoby, které se odvažují mluvit do příliš mnoha oborů. Trampoty brouka Pytlíka Největší trampoty našeho brouka Pytlíka jsou webové stránky novemestonm.com
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele. No, jestli naším Spasitelem je Tyčák, tak potěš pánbůh.
27. 9. 2019 Vážení zastupitelé Nového Města nad Metují,dovoluji si na vás apelovat ve svém otevřeném dopise.Klientelismus, narušování hospodářské soutěže, možná i korupce.Tak by se dala pojmenovat situace v Novém Městě nad Metují. V Novém Městě operují dvě telekomunikační společnosti budující optické sítě. Společnost N_SYS využívající vlivu ČEZu, prostřednictvím privilegovaného dodavatele společnosti Elektrocomp a společnost GOLDWARE, která je čistě privátní,...
nsys s.r.o.
  Redakce: I přesto, že si občané stěžují na chování této firmy, dostává tato firma ty nejlukrativnější zakázky.
Poslední zastupitelstvo rozhodlo o prodeji následujícím usnesením: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 661/1 o výměře 790 m2, do vlastnictví p. Michala Limona, IČO 05291887, se sídlem: Kramolna 38, 547 01 Náchod, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1.900 Kč Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 1.501.000 Kč s tím, že na pozemku do...
Poslechněte si ukázkové reakce několika zastupitelů na podvod pana Pozděny. Takto by měli reagovat všichni zastupitelé a hlavně donutit pana starostu k řádnému potrestání dotyčného úředníka. To je ovšem i pro dobře pracující zastupitelé velmi složité, když jsou tyto podvody podporovány a prosazovány tajemníkem a starostou města.   Pan Neumann Pan Neumann Pan Jarolimek S příspěvkem paní Balcarové je zbytečné se zabývat, ta...
Poslechněte si jak probíhala omluva pana Zilvara a jak se do těch lží pan starosta zamotal. Krásné je také představení pana Balcara se svojí manželkou.   Jestli je někdo zmatený a pomotaný, tak je to právě pan starosta, který k tomu nemá co říci. Co by také mohl na toto pravdivé tvrzení pana Zilvara říci, snad jen to, že neplní výsledky...