Domů Politika

Politika

https://streamable.com/n89qx     Redakce: Na ZM 4 ze dne 3.5.2019 byla schválena realizace parkovacího automatu v Hableho (Nerudově) ulici v hodnotě 350.000,- kč bez montáže. Toto parkoviště bylo urychleně vybudováno z důvodu kolaudací bytových domů pro stavebníky ve Zlatém trojúhelníku, kteří tato parkovací místa neplní. Parkoviště má 9 parkovacích míst z toho 1 bezplatné pro tělesně postižené. Je to skvělá investice našeho nejlepšího hospodáře Petra Hableho...
Poslední zastupitelstvo rozhodlo o prodeji následujícím usnesením: ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 661/1 o výměře 790 m2, do vlastnictví p. Michala Limona, IČO 05291887, se sídlem: Kramolna 38, 547 01 Náchod, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1.900 Kč Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 1.501.000 Kč s tím, že na pozemku do...
Poslechněte si ukázkové reakce několika zastupitelů na podvod pana Pozděny. Takto by měli reagovat všichni zastupitelé a hlavně donutit pana starostu k řádnému potrestání dotyčného úředníka. To je ovšem i pro dobře pracující zastupitelé velmi složité, když jsou tyto podvody podporovány a prosazovány tajemníkem a starostou města.   Pan Neumann Pan Neumann Pan Jarolimek S příspěvkem paní Balcarové je zbytečné se zabývat, ta...
Redakce: Právě dnes uplynulo sedm let od výzvy petičního výboru za obchvat Nového Města nad Metují. Zároveň uplynulo sedm let nic nedělání pana starosty v řešení dopravní situace v našem městě. Jediný, kdo z této situace profituje a profitoval je pan starosta, který si za tuto dobu a obětavou práci odnesl na výplatách z peněz daňových poplatníku ca. sedm miliónu korum.
Poslechněte si jak probíhala omluva pana Zilvara a jak se do těch lží pan starosta zamotal. Krásné je také představení pana Balcara se svojí manželkou.   Jestli je někdo zmatený a pomotaný, tak je to právě pan starosta, který k tomu nemá co říci. Co by také mohl na toto pravdivé tvrzení pana Zilvara říci, snad jen to, že neplní výsledky...
Už i v Bangladéši vědí, že starosta v Nováči má dvojí metr. Jeden používá při řešení problémů a podnětů od běžných občanů města. Tímto metrem je měřeno například stavební povolení pro bytový dům pana Nyklíčka v ulici 28. října, které se nehne z místa. Ten druhý, který byl vyroben v Bangladéši je určen k měření KORUPCE. Tímto metrem PETREM byly měřeny například...
  Redakce: Jak nás informoval pan Hofmann, je to několikátý otevřený dopis se kterým se zastupitelé neobtěžovali řádně vypořádat a vzali to pouze na vědomí. Pro informaci, co znamená v překladu, když zastupitelé vezmou něco na vědomí. Výstižně přeloženo : Polib nám Pr*el !!! To je to bahno o kterém pan starosta neustále hovoří.
Takto náš web představil na zastupitelstvu Petr Hable   Chtěli bychom vám touto cestou co nejsrdečněji poděkovat za pozitivní podporu. Děkujeme všem, kteří nás kontaktují e-mailem, i těm čtenářům, kteří v tichosti čtou naše příspěvky, a i těm kteří, nám zasílají zpětnou vazbu. Po necelém roce s několika týdenním odmlčením a po nezdařeném útoku nějakého hackera primitiva,jsme neustále s vámi. Tímto nezdařeným útokem došlo...
18. 11. 2019 09:54 NKÚ silnice stavba silnic Příprava staveb silnic první třídy trvá v Česku průměrně 12 let. Ve zveřejněné zprávě to konstatuje Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval modernizaci silnic v letech 2013 až 2018. Průměrně příprava stavby silnice první třídy trvala 12 let, zjistili kontroloři. Výjimkou ale nejsou ani stavby s přípravou přes 20 let. Například u přeložky...