Ptáte se, proč je zde použit tento nadpis?

Na tuto otázku vám odpoví tento článek.

 

V Novém Městě nad Metují místní Klanově Korporativní Skupina, ve zkratce KKS, již dlouhodobě ovládá naše město a hlavním úkolem je likvidace živnostníků. Živnostníci, v tak zvaném ,,ZLATÉM TROJÚHELNÍKU,, se stali nepohodlnými pro vedení města, neboť tato skupina, má s tímto místem naprosto jiné plány. Vilém Maur, který je napojený prostřednictvím svého bratra na developery, zřejmě vidí lepší využití, než dosavadní služby, které jsou prostřednictvím našich živnostníků provozovány ve prospěch našich občanů.

Prvním nepohodlným se stal Radim Mach se svou opravnou, který se odvolal proti Terminálu Rychta. Ze strany pana starosty byl na něho vyvíjen tlak a bylo mu vyhrožováno likvidací. Při ústním jednání ho vedení města podvedlo, tak jak to bývá zde dobrým zvykem. Po podpisu protokolu o Ústním jednání, kdy mu bylo přislíbeno, že na jeho požadavky vedení města přistoupí, byl zaměstnankyní úřadu vložen do spisu list, který jasně vyvracel vše co mu bylo přislíbeno. Tento podvod ze strany města, mu po volbách potvrdil i místostarosta pan Hovorka.

Byl to naprosto stejný postup jako v roce 2010, kdy při zpracovávání nového Regulačního Plánu Rychta, byl před jeho provozovnou plánovaný chodník a stromy, které mu znemožňovali manipulaci. Na jeho nesouhlasné stanovisko, mu bylo přislíbeno vedením města, paní Malijovskou, že bude tato část před jeho provozovnou změněna na manipulační plochu. V této době, ještě silně naivní a důvěřivý pan Mach si tuto skutečnost neprověřil a v Regulačním plánu mu byl před provozovnou na místo přislíbené manipulační plochy, schválen chodník. Poučen z minulého jednání a navazujícího jednání nyní, bylo zcela zřejmé, že ho chce vedení města opět podvést. Z těchto uvedených důvodů, podal odvolání proti tomuto záměru Terminálu Rychta. I když mu bylo jak jsme se již zmínili, ze strany pana starosty vyhrožováno. Trval na tom, že se odvolá, protože kroky, které chce vedení města prosadit, jsou pro jeho firmu likvidační.

Pan starosta Hable, jak slíbil, tak také dodržel. Okamžitě po podaném odvolání pana Macha proti Terminálu Rychta ve spolupráci se svou KKS, mu po více jak dvaceti letech vypověděli nájemní smlouvu s městem na sousední pozemek a garáží bez udání důvodu. Tyto prostory byly využity jako odstavná plocha a skladové prostory sloužící pro jeho podnikatelskou činnost. Výmluvným důvodem pana starosty, byl nedostatek parkovacích míst v ulici Nerudova.

Od srpna 2018, na místo finančních příjmů do kasy města z nájmu těchto prostorů, vynaložilo ještě město náklady na demolici garáží. Přesunem ušetřených peněz ze zateplení domu v ulici T.G. Masaryka ve výši ca. 200.000 korun. Zadalo vypracování projektu parkoviště ve výši 114.000 korun. Ještě pro zajímavost stojí to, že v krátkosti před demolicí těchto garáží proběhla jejich oprava a demolice byla provedena bez patřičného povolení. Další zásadní věcí je, že by vybudované parkoviště neodpovídalo Regulačnímu a Územnímu plánu Rychta.

Redakce:

Je neuvěřitelné co vše si prosadí starosta s Volbou pro Nové Město prostřednictvím zastupitelů, aby se pomstil a prosadil své osobní zájmy.

Druhý živnostník, který je na řadě, je paní Matoušová s cestovní kanceláří CIS. Ta má ovšem větší problém, její provozovna byla postavena na pozemku patřícímu městu. V období devadesátých let to byla obvyklá legální cesta. Nebyly dořešené právní předpisy k odkupu pozemku z vlastnictví města. Jako vstřícný krok ze strany vedení města, bylo paní Matoušové nabídnuto si tento pozemek odkoupit. Má to ovšem jeden velmi podstatný háček. Podmínky, které si vedení města klade k zástavbě tohoto pozemku, jsou pro Matoušovi nerealizovatelné a ne jen pro Matoušovi. Musí zde postavit třípatrový dům, zajistit parkování bez možnosti využití parkovacích míst na pozemcích města. Jediná možnost jsou podzemní garáže. Tato provozovna měla být zlikvidována a pozemek předán zpět městu do konce roku 2019.

Zásluhou zastupitele pana Čopíka a dalších zastupitelů, kteří se postavili na jeho stranu, bude snad tato provozovna ještě jeden rok sloužit našim občanům.

Kdo hlavně a vehementně bojuje za likvidaci této provozovny, si můžete poslechnout na zvukovém záznamu ze ZM 3 z 21.2.2019, kde je zachycena manipulace a přesvědčování zastupitelů z hnutí Volba pro Nové Město. Hlavně ze strany pana radního Maura, Jana Němečka a přitakáváním pana starosty ke skvělé argumentaci svých členů Volby pro Nové Město. Jediný kdo tam z Volby pro Nové Města zcela logicky argumentoval byl pan Radek Prouza, je vidět, že je to nový člen a používá ještě své logické názory na věc.

Naprosto odlišné podmínky v této lokalitě však mají stavebníci pan Dědek, Škoda a pan Sháněl ve (Zlatém trojúhelníku), ovšem s nadstandardními vztahy s vedením města. Těmto stavebníkům je z důvodu neplnění parkovacích míst umožněno ze strany města parkování v ulici Nerudova. Parkovací místa jim budou ze strany města vybudována, parkovací místo pro tělesně postižené je dáno k dispozici u knihovny. Stavební povolení je vydáno v rozporu s Regulačním a Územním plánem.

O to, aby na oko, bylo vše v pořádku se stará a kryje pan tajemník Petr Tyč. V jeho kompetenci je a jemu také podléhá stavební úřad v našem městě.

Místní zelinář pan Hojný je tou třetí obětí, na kterou se nyní tato KKS zaměřila. Je sice ve stejné výhodě, jako pan Mach, pozemek a provozovna je v jeho vlastnictví. Momentálně se usilovně hledá možnost jak s ním zatočit. Podmínky města nebude moci rovněž splnit, jeho představy o odprodeji pozemku městu, jsou naprosto odlišné od představ této skupiny. Jednou na zastupitelstvu zaznívá, že je to stavba dočasná, po druhé neví stavební úřad jak se to stalo, ale, že je to stavba pevná a tak se bude neustále hledat cesta, jak tohoto živnostníka zničit i prostřednictvím odstranění stavby, jak pronesla právnička Šímová.

Jednou přeci musí podlehnout, pod Babišovým heslem ,, NAŠI NA NĚ KLEKLI,,.

Redakce:

V čem se padesátá léta lišila, je to, že žijeme v době, kdy takováto skupina nemůže momentálně nikoho z nás poslat do politických vězení. Jediné co může a také tak dělá, a je v tom směru nepřekonatelná, je psychický nátlak a vydírání.Všem čtenářům doporučujeme si přečíst programové koaliční prohlášení pana starosty. V posledním bodě se naše koalice dohodla ve prospěch Nového Města nad Metují podporovat místní podnikatele a živnostníky !!!

Předchozí článekPane Bože, kdo mě to zase honí?
Další článekPatrioti Nového Města nad Metují
Avatar
Milí čtenáři, u každého příspěvku najdete vždy u políčka OD/Z od koho tento příspěvek pochází a zde také najdete i další jeho příspěvky. Na naších webových stránkách zpracováváme z 95% příspěvky, které nepochází od nás. Více se dozvíte na stránce Soukromé