Novoměstský kurýr – Jdeme na koupálko

OD POSLEDNÍHO PŘÍSPĚVKU ZDE UPLYNULO VÍCE NEŽ PŮL ROKU


Vloženo 03.01.2020

Současná situace s přípravou koupaliště se, jak se zdá, stále poněkud komplikuje.

Nedávno se na facebooku (Jdeme na koupálko) objevil zajímavý článek:

Citace:
Dopravní posouzení je politický šprajc proti pokračování LAM. Bez toho, aby v komisi koupaliště bylo projednána nutnost provedení studie dopravní obslužnosti LAM, rozhodla rada města bez předchozího projednání v komisi koupaliště na základě návrhu pana Hylského zadat vypracování dopravní studie k LAM. Ne komisi koupaliště, ale komisi dopravní, kde je předsedou pan Prouza, spolustraník pana Tymela, který je odpůrcem LAM. Takto byla komise koupaliště, která překonala již mnoho položených překážek k realizaci ( vydatnost vodního zdroje, studie rozlivových poměrů, studie oslunění, studie biologického posouzení….) vyřazena ze hry v přípravě LAM. Komise koupaliště je moc aktivní a tím, že překážky odstraňuje jednu za druhou se stala některým zastupitelům a vedení města nepohodlnou. Proto návrh na další překážku a následné zadání studie dopravní bylo zadáno Dopravní komisi, která je politicky správně obsazena. Předpokládám, že ti, kteří tuto další překážku vymysleli a radní, kteří studii zadali, očekávají negativní nebo moc drahý výsledek, aby měli argument LAM odmítnout. Podle mě to už je zcela přes čáru a jednoznačně to odhaluje zájmy některých členů zastupielstva, kteří si řeší pouze své osobní zájmy na úkor zájmu obyvatel Města ( petice 2200 občanů N.M.).

Přitom stávajícně povolené koupaliště pro 800 návštěvníků ( LAM 450..???) dopravní studii nepotřebovalo… Myslím, že je načase, aby se obyvatelé Města dozvěděli o svých zastupitelích kdo je kdo a jaké prosazuje zájmy. V komisích a radě jsou členové schováni za anonymní hlasování, dozvíte se např. 5/1 ap. Takto dělají zákulisní politiku a hájí své zájmy bez toho, aby se museli stydět chodit mezi občany po ulici.


Zadání studie s očekávaným výsledkem v březnu, její následné vyhodnocení v termínech běžných v našem městě, pak ocenění jejich výstupů, bude trvat do pololetí 2020.

Takže milí spoluobčané, pak projekt LAM bude sotva příští rok zadán, ochranná hrázka nebude provedena, o dotaci z MMR opět nebude možné žádat, a peníze schválené v rozpočtu na rok 2020 na tyto práce nebude třeba čerpat. O to odpůrcům jde, bohužel.

Takže milí spoluobčané, budete nadále na doporučení paní Paarové jezdit do 3. tisícového Opočna, které přes zimu opraví za 35 mil. koupaliště u Broumaru, nebo do Dobrušky, která investuje 120 mil. do svého koupaliště.

Pozorně se dívejte, jaké se v NM hraje divadlo…. To by dramatik nevymyslel.
Vladimír Brož.

Konec citace.

Komentář Novoměstského kurýra:
Nic nového. Podívejte se na realizaci obchvatu. Ani závazný a platný výsledek místního referenda naše “skalní” odpůrce obchvatu nijak neznérvoznil. Ani kritika v ČT1, kde uvedli samosprávu našeho města jako negativní příklad pro celou republiku. A zastupitelé – ne všichni – darmo mluvit.
Mimochodem – v tom Opočně zahajují také stavbu kanalizace v Čánce (patří k Opočnu) za cca 50 milionů.
Jindřich Buchal.

Redakce:

Pan Brož zřejmě pochopil, stejně jako my, že to s těmito GAUNERY po dobrém nejde.

Velice pravdivě popsaná situace v našem městě, kde kraluje neschopný a líný odborář, který je veden jako loutka šedou eminencí, složenou z tajemníka a Viléma Maura. Aby toto loutkové divadlo bylo dokonalé, tak je doplněno cvičenými opicemi z řad zastupitelů.

Jak se říká dej voloj moc ……

Naše město má smůlu v tom, že se těch volů na jednom místě sešlo nějak mnoho.

Jak je známo, žádnému dobytku nedělá problém pohybovat se v bahně a proto ani těm některým z našich volů to nedělá problém a pohybují se až po uši v morálním bahně.