Paní Žahourková zaslala e-mail zastupitelům, v kterém poukazuje na podvody ze strany vedení města.

—— Původní e-mail ———-
Od: Marketazahourkova@seznam.cz
Komu: reditel@msss.czjancopik@post.czpavlos.dostal@seznam.czhable@novemestonm.czhladik.cz@gmail.comlibor.hovorka@email.czhovorka@novemestonm.czhylsky_josef@seznam.czjarolimek@mjarolimek.czz.kulhava@poverner.czirena.kupkova@seznam.czVilem.Maur@contipro.com, jnemecek@csob.cz, neumannpetr@atlas.cz, sona.paarova@seznam.cz, maruska@petruzelka.cz, m.prouza@tiscali.cz, radek.prouza@gmail.com, jiraslam@gmail.com, mila.slavik@tiscali.cz, j.tymel@tiscali.cz, marketazahourkova@seznam.cz, TYC@novemestonm.cz
Datum: 8. 12. 2018 23:16:32

Předmět:  Vážené zastupitelky a zastupitelé,

pravděpodobně jako každý z Vás se od svého zvolení cíleně potkávám s občany i já a logicky se dozvídáme i nepříjemné věci. Mnoho schůzek proběhlo okolo Nerudovi ulice a při jedné takové se nám dostal do rukou dokument, kde odbor výstavby a regionálního rozvoje Nové město nad Metují 15.11.2018 č.j. NMNM/13476/2018/OVRR/MI dodatečně odsouhlasil změny stavby před dokončením v Nerudově ulici…Toto téma považuji za jeden z nejvíce rezonujících problémů dnešních dnů. Myslím, že by bylo užitečné, kdyby se vedení města vyjádřilo k nejvíce opakujícím se otázkám. I nás by osobně některé odpovědi zajímali.

 Jedná se o tyto úpravy provedené nad rámec původní projektové dokumentace:

– předsazení části uliční fasády nad chodník o 0,75 m, ve výšce min, 3,0 m nad úrovní chodník a v délce 6,6 m, provoz chodníku nebude omezen podpěrami, sloupy
– nová vnitřní dispozice v 1.NP – komerční prostory a sklepní prostory k bytům
– nová vnitřní dispozice bytových jednotek ve 2.NP a 3.NP místo původních 2 bytových jednotek budou 4 bytové jednotky 

– vybudování střešní nástavby, vznik nové bytové jednotky

 

1. Má občan takovýto postup považovat jako návodné jednání i pro další stavby v katastru našeho města?

2. Řešil někdo, že zvednutí objektu může mít za následek problémy s revizí komínu v sousedství a proč se to neprojevilo v souhlasném stanovisku?

3. Má i po změně projektu takovýto objekt dostatečný počet parkovacích míst v prostoru stavitele? Nebo jsou plánována na úkor původních (provizorních) parkovacích možností v ulici? Plánovaná rekonstrukce této ulice cca v hodnotě 4 mil má za cíl dodatečně vytvořit tato chybějící parkovací místa? 

Postup všech zúčastněných v tomto konkrétním případě lze považovat za ukázkový přístup k rozvoji “zlatého trojúhelníku”, dle vize o tomto prostoru “politickým” vedením našeho města? Jaké kroky jsou podnikány, aby stavební rozvoj v našem městě nebyl živelný?

Děkuji za odpovědi a případnou diskuzi.

S pozdravem.

Markéta Žahourková

Redakce:

Na tento e-mail, který zaslala paní zastupitelka Žahourková všem zastupitelům, se nikdo neobtěžoval ani reagovat, natož odpovědět!!!!

V této době to vypadalo, že do zastupitelstva přišla nová krev, zastupitelka, která se bude chovat jako opoziční zastupitelka. Po zaslání tohoto e-mailu následovala silná kritika od paní Balcarové, se slovy, co si o sobě myslí, že obchází občany našeho města a shání nějaké informace.