11. 7. 2019, 6:55
auto.hofmann@email.cz
Komu:reditel@msss.cz, jancopik@post.cz, pavlos.dostal@seznam.cz, hable@novemestonm.cz …a další (17)


Poděkování

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

Zasílám vám poděkování za podporu, kterou jste mi projevili ve sporu s panem starostou.

Zároveň si dovolím reagovat na některé příspěvky ze zvukového záznamu ZM6.

Většinu z vás znám jako velice slušné lidi a je pro mě nepochopitelné, do jaké situace jste se nechali zatáhnout. Ta situace, ve které se nyní nacházíte, jsou plody jeho práce, které sklízíte po více jak dvanáctiletém působení pana starosty na radnici.Najde se alespoň jeden z vás, který vyzve pana starostu, aby například ukázal ty tři předžalobní upomínky, které jsem já jemu a můj právní zástupce zaslal?
Zajímal se někdo z vás, jaký byl výsledek našeho více jak hodinového rozhovoru, který byl jemu doporučen Radou města?
Z jakého důvodu jsou moje ataky, jak pan starosta tvrdí, po tomto rozhovoru ještě stupňující?

Při tomto rozhovoru došlo i na pana Macha a na sporný telefonát. Tento telefonát se v minulosti stal naším vyostřeným střetem, kdy mi i přesto, že jsem byl přítomen tohoto telefonátu, neustále tvrdil, že panu Machovi nikdy nevolal.  V tomto telefonátu pan starosta panu Machovi vyhrožoval likvidací. Což později striktně popíral. Rovněž tak, že by k nějakému telefonickému rozhovoru z jeho strany došlo. Jeho nová verze byla, že si již nevzpomíná, jestli jemu volal on a nebo pan Mach.

Výsledkem jednání bylo to, že zastupitelé nemají zájem se zabývat našimi osobními spory.Že se mi v žádném případě neomluví a pokud dojde k tomu, že ho zastupitelé vyzvou, aby vysvětlil, jak můžou být v místě plánované přeložky 1/14 stavební pozemky?

,,tak odpovím, že jsem myslel ty pozemky vedle.´´

Pravděpodobně, pokud někdo z vás bude mít tu odvahu a zeptá se na ty tři předžalobní upomínky, tak dostane tuto odpověď.

,,Říkal jsem tři, myslel jsem dvě.´´

Nabídka pana zastupitele Tymela na vzájemné jednání, měla přijít hned v prvopočátku, když jsem vás o to žádal.

Pokud jste ovládání ze strany pana starosty Petra Hable, aby jste na nic nereagovali, pak je dobře, že reagoval pan zastupitel Dostál.

Závěrem se s vámi rozloučím slovy klasika Hladíka.

,, Je to marný , je to marný , je to marný ,  je to jako když házíte hrách na stěnu ´´

S pozdravem

Miroslav Hofmann