Dnes se ze všech stran – a nejen v naší zemi – ozývá v nejrůznějších obměnách tvrzení, že politika je svinstvo. Toto není žádný moderní jev.
V různých obměnách se vyskytoval odedávna. Zdá se proto, jakoby vyjadřoval pravdivé poznání opakovaně potvrzované v každé generaci.
Přesto je naprosto nepravdivý, ačkoliv ti, kdož jej vyslovují, mají svojí pravdu. Oni ale slovem „politika“ vesměs míní charakter a chování politiků a nikoliv politiku jako jeden specifický způsob, jakým lidská společnost rozhoduje, co a jak bude konat navenek vůči jiným společnostem a co a jak se bude dít uvnitř ní samotné.