Prevence kriminality

Oddělení sociální prevence

Podívejte se jakou skvělou práci toto oddělení od ledna 2016 do roku 2020 odvedlo.

Poslední zaznamenaná činnost tohoto oddělení v boji proti kriminalitě je z roku 2015

Škoda, když už tady to oddělení prevence je, že se nezabývá prevencí lhaní vedení města a zastupitelů.

Přečtěte si tento odstavec:

Využití volného času úzce souvisí s možností, kde lze tento volný čas trávit a s chutí jednotlivců či skupin se sebou a pro sebe něco udělat. Co se týká hřišť a sportovních plácků pro mládež, není situace v Novém Městě nad Metují ideální, ale postupně se zlepšuje. Velice využívaný je sportovní plácek“ v ulici Jaromíra Johna, kde došlo kopravě oplocení a položení umělé trávy. Dalším místem je hřiště mezi ZŠ Malecí, SOU a stadionem gen. Klapálka, kde se položila umělá tráva a vybudoval skatepark. Tento areál je vsoučasné době hojně využívaný. Ve městě je i celá řada malých dětských hřišť a sportovních plácků, které se celoročně udržují a postupně modernizují.

Redakce:

Chloubou našeho vedení města je volnočasové vyžití našich občanů.

,,Ve městě je i celá řada malých dětských hřišť a sportovních plácků, které se celoročně udržují a postupně modernizují.“

HA,HA,HA,HA,HA…….

Neskutečná drzost, co se nám tady vedení města snaží namluvit. Asi by mělo vypracovat mapu celé řady těchto dětských hřišť, prože než nějaké dětské hřiště v našem městě najdete , tak je to jako hra na ,,SLEPOU BÁBU.“

SLEPÁ BÁBO NAJDI SI MĚ “