Prodej lukrativního pozemku

Poslední zastupitelstvo rozhodlo o prodeji následujícím usnesením:

ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 661/1 o výměře 790 m2, do vlastnictví p. Michala Limona, IČO 05291887, se sídlem: Kramolna 38, 547 01 Náchod, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1.900 Kč Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 1.501.000 Kč s tím, že na pozemku do 3 let od vydání stavebního povolení postaví stavbu dle jím předložené nabídky a dle popisu funkční náplně budovy, vybuduje 9 parkovacích míst.

 

Pan Sláma

 

Pan Jarolímek

Pan Limon

Pan Limon zjistil od srpna do prosince, že silnice 1/14 je silnicí první třídy. Prostě proto udělal nejvíce co mohl.

Pan Jarolímek a Paní Kulhavá

Paní Kulhavá

Starosta

 

 

Komentář Novoměstského kurýra:

Pozemek koupil současný provozovatel vinotéky “Pinot Noir” umístěné v nájmu v objektu u kruhové křižovatky u hasičské zbrojnice.
Objekt musí do konce roku opustit, protože od pronajímatele dostali výpověď

K tomu dodávám:
Program zastupitelstva je znám předem. Vtírá se mi otázka – napadlo některého ze zastupitelů se jít zeptat pronajímatele prostoru pro Pinot Noir u “kruháče”, jaké má zkušenosti se svým nájemcem? Nebo mu alespoň zavolat telefonem? Přece jenom – rozhodnutí takového informovaného zastupitele v zastupitelstvu by mohlo být “kvalifikovanější”.

Pan pronajímatel byl s provozem vinotéky ve svém objektu nespokojen. Dal Pinot Noir výpověď. Dokonce tam několikrát musela zasahovat policie. Naposled v předchozí noci. Na podrobnosti se ho může kdokoliv zeptat. I kterýkoli zastupitel.

Dnes je rozhodnuto. A tak se ptám: bylo to dobré rozhodnutí? Na pozemku má být postaven penzion, kde v přízemí bude něco podobného jako je dnes Pinot Noir a v patře provoz penzionu. Jestli ten prodej pozemku bylo dobré rozhodnutí se ukáže po uvedení nového objektu do provozu. Je to na Pinot Noir.

Jindřich Buchal.

Redakce:

Podle informací které máme, se jednalo o velmi rychlý prodej pozemku, na kterém se značnou měrou podílela paní Vojnarová. Nejdříve nabízela panu Limonovi pozemek v Nerudově ulici. Tento pozek byl pro pana Limona problematický, tak mu paní Vojnarová naservírovala tento lukrativní pozemek. Samozřejmě ve spolupráci s panem tajemníkem a panem starostou, který s otcem pana Limona hrál v Náchodě fotbal. Sám pan starosta vysvětlil paní Kulhavé, jak k tomu prodeji došlo.

To, že mu tento pozemek musel být vedením města nabídnut je nespochybnitelné, jedině, že by byl pan Limon jasnovidec.

Musíme vyzdvihnout opravdu skvělou práci zastupitelů, kteří na rozdíl od pana starosty nepochopili prodej tohoto lukrativního pozemku, byl jím pan Sláma, pan Jarolímek a jako vždy paní Kulhavá.