Slovo místostarosty

Rekonstrukce části ulice Na Bořetíně – 5,35 mil. Kč,

 

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 schválili zastupitelé na svém jednání rozpočet pro rok 2020. Můžete nás seznámit s nejvýznamnějšími investicemi pro tento rok?

Na posledním letošním zasedání novoměstského Zastupitelstva, které proběhlo 12. 12. 2019, došlo ke schválení návrhu rozpočtu města na rok 2020. Z přítomných devatenácti zastupitelů šestnáct hlasovalo pro, dva se zdrželi a jeden byl proti. Předpokládané příjmy města v roce 2020 činí 203 200 000 Kč, výdaje 243 900 000 Kč. Rozdíl ve výši 40 700 000 Kč bude profinancován z vlastních zdrojů města.

Mezi největší investice v nadcházejícím roce budou patřit stavební úpravy jižní a západní části ulice Na Zadomí – 10,2 mil. Kč, projektová dokumentace a rekonstrukce části ulice Na Bořetíně – 5,35 mil. Kč, stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici a Nahořanská – 5,95 mil. Kč, realizace opěrné zdi v ulici Nádražní – 4 mil. Kč, rekonstrukce živičného povrchu v ulici Rezecká – 4 mil. Kč a další investice do oprav majetku města. Pro občany, kteří by měli rádi ve městě opět koupaliště, mám informaci, že na projektovou dokumentaci k Letnímu areálu Metuje (dále LAM) je v rozpočtu vytvořena finanční rezerva ve výši 1,6 milionu korun. Na zbudování ochranného valu okolo LAM proti stoleté vodě je vyčleněna rezerva ve výši 2 miliony korun. Čerpání obou částek je však podmíněno výsledky dopravní studie dostupnosti areálu LAM. Schválený rozpočet na rok 2020 v kompletním znění je k nahlédnutí na webových stránkách našeho města.

Redakce:

Tak už to tady máme, žádných 2,4 mil. Kč do chodníků a komunikací pro stavebníky ve Zlatém trojúhelníku. Pan místostarosta teď potvdil, že se v rozpočtu počítá již s 5,35 mil. Kč. A to nebude opět konečná cena.

Musíme k tomu připočítat zbourání garáží a projekt na parkoviště vedle autoservisu pana Macha ca. 350 tisíc Kč. Provizorní parkoviště před autoservisem pana Macha s parkovacím automatem ca. 490 tisíc Kč.

Tato investice byla vynaložena pouze prozatímně z důvodu kolaudace bytového domu pana Sháněla. Píšeme prozatímně, protože toto parkoviště přijde podle regulačního plánu opět zrušit a předělat. Jsou to investice z rozpočtu města, které pan starosta zneužívá pro své soukromé účely.

Ještě zde nejsou započteny investice se zbouráním betonového plotu u bývalé kavárny, úprava plochy k parkování a další výdaje v Hableho ulici, které nemáme k dispozici.

Jsme na ca. 6,2 mil. Kč.

Korupce???

Předchozí článekNedělní vtip 05.02.2020 ( od občana )
Další článekNOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Avatar
Milí čtenáři, u každého příspěvku najdete vždy u políčka OD/Z od koho tento příspěvek pochází a zde také najdete i další jeho příspěvky. Na naších webových stránkách zpracováváme z 95% příspěvky, které nepochází od nás. Více se dozvíte na stránce Soukromé