TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MÁ PROBLÉM

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MÁ PROBLÉM
Po městě se to už nějakou dobu povídá, dnes reagovalo vedení našeho města následujícím způsobem:


Dne 10.10.2019 zveřejnilo NMNM následující prohlášení:

Ve věci TJ Spartak byla RM dále přijata tato usnesení:
RM ukládá ST zveřejnit informace o prohlášení RM k situaci v TJ Spartak Nové Město nad Metují na www stránkách města Nové Město nad Metují a FB profilu města.
RM ukládá ST zajistit požadovaná vyjádření TJ Spartak, která se týkají finanční a personální situace v TJ Spartak s tím, že budou zařazena a projednána v programu RM 25, tj. 21.10.2019.

Petr Hable v.r.
starosta


Prohlášení TJ Spartak uvedené v příloze prohlášení NMMM.
Zde je:


ST podal vysvětlení, proč tyto informace nebyly dosud veřejně prezentovány.

Dále radní konstatovali, že zmiňované informace se především týkají možné zpronevěry financí TJ Spartak konkrétní osobou, a protože město podporuje tento spolek poměrně významnými dotacemi, je třeba, aby k těmto záležitostem přijala RM stanovisko, tj. vydala za město prohlášení a výzvu na TJ Spartak, aby byly dodány veškeré existující informace a došlo k urychlenému řešení problémů.


Komentář Novoměstského kurýra:
Mě osobně překvapila skutečnost, že o problémech v TJ Spartak byl již někdy v létě informován pan starosta (jak vyplývá z výše uvedené citace), a až na výše uvedené Radě na základě požadavku uvedených Radních, byl zařazen tento bod a následně město 10.10. zveřejnilo výše uvedené prohlášení.
Tato skutečnost musí vzbudit u těch, co sledují dění ve městě, zákonitě výrazné “povytažení obočí” nad tím, proč to tak bylo. Vysvětlení pana strarosty, které v Radě zaznělo, bohužel neznáme, v zápise z Rady není uvedeno. Ale veřejnost by toto vysvětlení jistě také ráda slyšela. Zejména když TJ Spartak dostává od města významné dotace a současný problém se týká právě financí.

Případ budu i dále sledovat.

Jindřich Buchal.

Redakce:

O této zpronevěře byl pan starosta paní Petruželkovou osobně informován již 16.9.2019.

Také dávno o celé situaci věděl, ale zřejmě počítal stejně jako paní Petruželková, že dotace na zimní stadión dopadne a tuto situaci tím vyřeší.