TJ Spartak

Jak probíhala volba předsedkyně v TJ Spartaku .

Informace které nám byly poskytnuty od jednoho nejmenovaného člena sportovní komise, ohledně volby předsedy (přededkyně) TJ Spartaku oddílu ledního hokeje.

Před volbou předsedy (předsedkyně), představil pan starosta výboru kandidátku na přesedkyni TJ Spartaku paní Marii Petruželkovou. Představil ji jako dlouholetou členku Rady města, která se těší naprosté důvěře vedení města. Vysvětlil členům výboru, že přeseda (předsedkyně) musí mít tuto důvěru vedení města, jelikož pro provoz zimního stadionu je TJ Spartak plně závislý na dotacích města.

Po tomto seznámení se situací bylo zcela jasné, že volbou jiného předsedy by nastal velký problém s městem a dotací. Tímto způsobem také přesvědčil většinu členů k této nejhorší volbě v historii TJ Spartaku.

O aktivní činnost v této organizaci měli zájem také Oldřich Daňek i Miroslav Jarolímek, kteří tímto jednáním pana starosty byli nakonec vyřazeni ze hry. Rozhodně by činnost těchto dvou zájemců byla pro TJ Spartak prospěšnější a měla by kladný přínos. U pana Oldřicha Daňka by se zaručeně jednalo o srdeční záležitost, stejně jako u jeho otce, který nese velkou zásluhu na tom, že takový stadion byl v našem městě vybudován.

Nejsmutnější na této celé situaci je, že plnou zodpovědnost s paní Petruželkovou odnesou členové výkonného výboru a dozorčí rady TJ Spartak. Jejich výmluvy, že jim paní Petruželková i po několika výzvách nebyla schopná předložit účetnictví, je i přesto jejich absolutní selhání.

Stejně jako u pana starosty, který při schvalování dotace nežádal předložení účetnictví, stejně jako to požaduje vedení města po každém kdo o dotaci žádá.

To, že to byla politická trafika od pana starosty za dlouholetou skvělou práci, kterou pro pana starostu paní Petruželková jako členka rady města odváděla, nebude orgány činné v trestním řízení zajímat.

A jak k tomuto odklánění peněz docházelo?

Jedna varianta, kterou paní Petruželková používala, bylo osobní vyzvednutí hotovosti za ubytování

v ubytovně Beluna. Před zvolením do funkce předsedkyně paní Petruželkové se všechny platby prováděly prostřednictvím bankovních převodů. Po zvolení paní Petruželkové to probíhalo tak, že

si tuto hotovost osobně vyzvedla. Na konto pak například místo 140 tisíc, došlo pouze 40 tisíc, těch 100 ticíc se cestou vypařilo.

Tento smutný příběh TJ Spartaku je opět ukázkou morálního bahna ze strany pana starosty Petra Hable, který moc dobře věděl, že se paní Petruželková topí v dluzích, které do konce života nebude moci splatit.

Předchozí článekNedělní vtip ( od občana )
Další článekDoc. PhDr. Jan Hábl
Avatar
Milí čtenáři, u každého příspěvku najdete vždy u políčka OD/Z od koho tento příspěvek pochází a zde také najdete i další jeho příspěvky. Na naších webových stránkách zpracováváme z 95% příspěvky, které nepochází od nás. Více se dozvíte na stránce Soukromé