Díky práci spolku Živá voda se na Zdoňovsku pomalu vrací vodní režim do původního stavu. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Deník N zajišťuje fotografie za podpory Megapixel.cz.

Jiří Malík má velké plány, jak zadržet vodu v krajině. Na dvaceti čtverečních kilometrech broumovských polí a luk chce udělat takové změny, které vrátí vodu do potoků a zvýší hladinu podzemní vody. Dva roky spolek Živá voda pod Malíkovým vedením mapoval území, teď začíná upravovat krajinu tak, aby se voda mohla vrátit tam, kam dříve patřila. Přestože řada odborníků za Malíkovou cestou stojí, upozorňují, že rozšířit jeho postupy na území Česka a Evropské unie má několik úskalí.

 

 

Redakce:

Podobnou představu měl i pan Ing. Zilvar, jeho záměr ovšem narazil také na jedno úskalí. Tímto úskalím se stal odbor životního prostředí v Novém Městě nad Metují a záporné stanovisko vedoucího pana Ing. Ondřeje Hanky.

Záměr pana Ing. Zilvara byl, vybudovat na protilehlé louce mostu přes železnici, u AMMANNU, biotop s podzemními nádržemi na zachycení povrchové vody, která se v tomto místě z celé vrchní části Františku a okolí stahuje.

Pokud pozorně sledujete dění v našem městě, tak vám rozhodně neuniklo, že pan Libor Šnajdr nezískal finanční podporu od města na nový travnatý povrch stadiónu Generála Klapálka. Důvodem byl nedostatek vody k zavlažování tohoto umělého travnatého povrchu. Bylo mu doporučeno, aby nejdříve řešil tento problém vybudováním studny.

Když to shrneme. Jeden z těchto pánů, měl projekt k zadržování povrchové vody a druhý z těchto pánů, měl projekt, ve stejném místě, kde mu právě tato voda, jak tvrdí vedení našeho města, chybí. Oba dva, měli sehnané na tyto projekty dotace, ale oba dva, nejsou zrovna spřízněné osoby našeho pana starosty a tak nebude nic.

Místní oddíl kopané hostuje ve Velké Jesenici, což je dlouhodobý důsledek nezájmu o místní sportovní infrastrukturu.