Pokud jste byli požádání panem starostou Nového Města nad Metují Petrem Hablem, aby jste vypátrali komu tyto webové stránky v Asiji patří.

Rozhodně by bylo pro naší celou společnost důležitější, kdyby jste se raději zaměřili na to, na co je na těchto webových stránkách poukazováno.

Je zde hlavně poukazováno na podvody, lhaní, manipulaci a zřejmě i značnou korupci ze strany vedení města, do které jsou i někteří slušní zastupitelé různými manipulacemi vtahováni.

Tyto webové stránky vznikly na základě nehorázného chování ze strany vedení města k občanům našeho města. Tento web slouží, jako obranný web, kde mohou občané poukazovat na nekalosti ze strany vedení města a tak se vzájemně informovat. S nadějí, že i občané, kteří se do této doby o nic nezajímali, s pocitem, že se jich to netýká. Konečně procitnou a uvědomí si to, že se jich to už zítra týkat může. Úplně stejně jako jejich souseda.

Spoléhalo se na volby, které opět nic nevyřešily a starosta po dvanáctiletém působení na radnici s podporou určitých zastupitelů, žije v domnění, že si může naprosto všechno dovolit.

Petr Hable odpovídá na otázku redaktora, ohledně korupce v ČR :

Co podle vás korupci v ČR nejvíce nahrává, jaký nástroj v boji s korupcí postrádáme?

Chybí strach z důsledného prošetření a přísného potrestání. Ale to platí i ve vztahu k celé společnosti.