Spolupracovník pana Macha připravil místo na odstavné ploše k zaparkování pro pana Macha. V tom okamžiku tam vlétl jak smyslu zbavený pan Hylský. Když ho pan Mach upozornil, že je to jeho místo, že mu ho teď jeho spolupracovník uvolnil, arogantně odvětil, jestli ví kdo je? Se slovy, ´´ já jsem radní , tak si můžu parkovat kde chci a pokud vím, tak vy už tady žádnou možnost k parkování nemáte. Všechno patří městu a vy jste byl ze všech prostorů vypovězen.´´ Pan Mach se ho zeptal, jestli není náhodou ten JOE MC HILL? ´´ No to jsem´´ hrdě odvětil. K té krásné fotografii odstavné plochy zveřejněné na webových stránkách Nového Města a uveřejněné prostřednictvím JOE MC HILLA na Facebooku, vám zde přiložíme ještě krásnější pohled, na toto místo. Aby jste si mohli udělat obrázek, jak se město o své pozemky řádně stará. Je zde stejný BORDEL, jako ve všem, o co se pan starosta a radní v našem městě starají.